Leping

Leping (näidis)

Rendilepingu sisu ja tingimusi võib Reimani Puhkekeskus etteteatamata muuta. Vastav muudatus kooskõlastatakse sel juhul eelnevalt broneeringu teinud Külastajaga.

REIMANI PUHKEKESKUSE RENDILEPING Nr. ……..

„………..“……………………….2013.a

1. Lepingu pooled:

1.1. Lääne Vara OÜ, reg.kood 11462560, aadress Vanaveski küla, Kõpu vald, Viljandimaa, keda esindab Juhatuse liige / puhkekeskuse perenaine,…………………………………….. edaspidi Rendileandja ja

ja Rentnik,……………………………………….reg.kood/ isikukood:……………………………………………., aadress ……………………………… …………………………………………………………………………………… , tel:…………………………., e-mail;……………………………………………, edaspidi Külastaja sõlmisid käesoleva Rendilepingu alljärgnevas:

2. Lepingu objekt

2.1. Reimani Puhkekeskuse Peamaja, Matkamaja, Saunakeskus –  Viljandi maakonnas, Kõpu vallas, Vanaveski külas, kuni  ……. inimesele ( …….. ööbimiskohta) sh.

2.1.1. kaminasaal, köök

2.1.2. saun, dušširuum, wc

2.1.3. teise korruse magamistoad

2.1.4. torusaun

2.1.5. kümblustünn (3 tk)

3. Lepingu sisu

3.1. Lepingu objekti kasutatakse ajavahemikul …………………………………. 2013,  kell 14.00 kuni……………………………..2013.a kella 12.00.- ni

3.2. Leping hakkab kehtima peale broneerimistasu laekumist.

4. Muud tingimused

4.1. Lepingu allkirjastamisel väljendab Külastaja soovi kasutada Lepingu objekti p.3-s toodud ajavahemikul ja Rendileandja kohustub tagama Külastajale Lepingu objekti kasutamise võimaluse  p.3-s toodud ajavahemikul.

4.2. Lepingu objekti üleandmise tingimuseks  on Rendisumma laekumine Rendileandja kontole või Rendisumma tasumine sularahas Lääne Vara OÜ esindajale.

5. Rendi tasu

5.1. Rendi tasu Lepingu objekti kasutamise eest p.3.1.-s toodud ajavahemikul moodustab …………………………………………………………………EUR-t.

5.2. Rentnik tasub Lepingu objekti broneerimistasu…………………………………………………EUR-t hiljemalt ……………………………………2013.a. Broneerimistasu on rendisumma osaline tasumine.   5.3.Broneerimistasu ei kuulu tagastamisele, kui Lepingust loobutakse Külastaja algatusel.

5.4. Kogu rendisumma tasumise tähtaeg on ………………………………… 2013.a.

6. Rendileandja kohustused

6.1. Rendileandja kohustub Lepingu objekti andma Külastajale üle rendiperioodi esimesel päeval hiljemalt kell 14.00.

7. Külastaja kohustused

7.1. Külastaja kohustub:

7.1.1. tasuma vastavalt p.5-s toodud rendisumma hiljemalt ………………………………2013.a

7.1.2. tagastama Lepingu objekti rendiperioodi viimasel päeval hiljemalt kell 12.00.

7.1.3. kasutama Lepingu objekti heaperemehelikult.

7.1.4. Lepingu objekti, mööbli, muu inventari või sisustuse tahtliku või ettevaatamatu kahjustamise korral hüvitama koheselt Rendileandjale tekitatud kahju vastavalt Rendileandja poolt esitatud arvele.

7.1.5. järgima Lepingu objekti sisekorraeeskirju.

7.1.6. tasuma tagatisraha ……………………………………………………. EUR-i enne Lepingu objekti vastuvõtmist.

8. Vääramatu jõud

8.1. Külastaja ja Rendileandja kohustuste täitmata jätmist või täitmisega viivitamist ei loeta Lepingu rikkumiseks, kui selle põhjuseks oli vääramatu jõud.

8.2. Kohustuste mittetäitmine asjaoludel, mida on tekitanud vääramatu jõud, loetakse vabandatavaks tingimusel, et kohustuste mittetäitja rakendab jõupingutusi sellise olukorra vältimiseks. Vääramatu jõu esinemine ei vabasta kohustusest kõigi jõupingutuste rakendamiseks vääramatu jõu asjaolude ning selle tagajärgede kõrvaldamiseks ja oma kohustuste täitmist peab jätkama niipea, kui sellised takistused on kõrvaldatud.

9. Lepingu lõppemine ja lõpetamine

9.1. Leping lõpeb Rendiperioodi lõppedes kell 12.00 kui Külastaja on Reimani Puhkekeskuse  Peamaja, Matkamaja, Saunakeskuse võtmed Rendileandjale üle andnud ja kui Rendileandjal ei ole Külastaja vastu võimalikke sisekorraeeskirjade rikkumisest ning käesolevast Lepingust tulenevaid nõudeid. Viimasel juhul lõpeb Leping peale Külastaja poolt  talle esitatud nõuete hüvitamist Rendileandjale.

9.2. Lepingu võib alati lõpetada Rendileandja-  ja Külastajavahelisel kokkuleppel, ning igal ajal ühepoolselt Külastaja algatusel.

10. Poolte andmed:

Rendileandja:                                                                                     Külastaja:

Lääne Vara  OÜ,                                                                                 ……………………………………………………..

Reg.kood:11462560                                                                          Reg.kood/ik. ……………………………………

Vanaveski küla, Kõpu vald, Viljandimaa                                      …….…………………………………………………

Telefon: +372 ……………………..                                                       ……….………………………………………………

e-post: info@reimani.eu                                                                  Tel:………………………..………………………..

e-post: ……………………………………………..

…………………………………………………………..                                       ……………………………………………………..